Praktické úlohy

1. Zjistěte co dělá cmdlet Get-Localuser
2. Pro tetno cmdlet vytvořte libovolný cmdlet
3. Zakažte spouštění všech skriptů
4. Nastavte Execution policy na výchozí hodnotu
5. Zjistěte jaké cmdlety se nedají použít v OS Linux
6. Vytvořte si libovolný Snippet
7. Vytvořte jednoduchý skript na zjištění času, který uloží do souboru
8. Vyvolejte chybovou hlášku
9. Naplánujte vypnutí PC pomocí úlohy v plánovači
10. Vytvořte proměnnou s číslem 1
11. Vytvořte proměnnou se stringem 1
12. Do pole uložte čísla od jedné do 99
13. Dále 10x slovo pole
14. Vyberte všechny cmdlet a s pomocí pipe je zformátujte do tabulky
15. Vytvořte nový objekt s 10 vlastnostmi/metodami, který exportujte do CSV
16. Vytvořte uživatele - ošetřete situaci že už existuje
17. Vytvorte chráněnou organizační jednotku v Active Directory a smažte ji pomocí
18. Vytvořte nový disk (pokud neexituje) a vytvořte v něm 48 složek se jménem slozka1...slozka48
19. Zabezpečete předchozí strukturu tak aby uživatelé mohli na tomto disku vytvářet svoje soubory, ale nikdo jiný je nebude moct číst ani mazat. Admin ano - ten má FullControl
20. Vzdáleně vypněte jiné zařízení

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz