Active Directory


Jedná se o adresářovou službu, která vyžaduje intsalaci službu DNS. Active Directory vytvořila firma Microsoft, pro autentizaci a autorizaci uživatelů. Můžeme vytvářet a definovat skupinové politiky pro jednotlivé objekty. Tyto objekty se dělí na koncové (LEAF) a na kontejnery, do kterých umisťujeme koncové objekty, v případě potŘeby také organizační jednotku.
Obsah AD:

Práce v AD
Pracujeme-li v Active Directory, musíme mít naimportovaný modul ActiveDirectory. Pokud chceme procházet AD, postupujeme stejně jako u souborového systému.
Praktická ukázka:
      #Případný import modulu
      Import-Module ActiveDirectory 

      #Vytvoření a odebrání uživatele
      New-ADUser -Name "Jan Nový" -SamAccountName "novy" -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Zadejte heslo") -Path “ou=uzivatele,DC=firma,DC=local” -Enable $true 
      Remove-ADUser -Identity novy 
      #Vytvoření a odebrání organizační jednotky
      New-ADOrganizationalUnit -Name uzivatele -Path "DC=firma,DC=local" 
      Remove-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=uzivatele,DC=firma,DC=local" -Recursive 
    

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz