PowerShell Modul

Balíček nových cmdletů, aliasů, funkcí a skriptů nazýváme Modul, anglicky Module. Prefix se připíše před podstatné jméno cmdletu. Díky funkci, která přišla s PowerShell 3.0 s názvem module autolading, se nemusíme starat o načítání modulů, které máme připravené k importu. PowerShell si při zavolání součásti tohoto modulu automaticky importuje modul. Nejen pro tuto funkce jsou cesty k modulům uložené v proměnném prostředí $env:PSModulePath. Import můžeme provést příkazem Import-Module a je závislý na aktuální relaci PowerShell. Dojde-li k situaci, že se shodují jména např. dvou cmdletů, PowerShell použije novější (ten importovaný). Při importu můžeme také dát pomocí parametru -Prefix prefix k cmdletu z tohoto modulu. Před modulem se za stejným účel používal PSSnapin. Snapin je knihovna napsaná v jednom z .NET jazyků a bylo nutné ji nainstalovat a registrovat v systému. Máme-li zájem o import externích modulů, které jsou umístěny na PowerShell Gallery , importujeme si modul s názvem PowerShellGet. Poté pomocí Install-Module přidáváme nové moduly do PowerShellu.
Praktická ukázka:
      #Import modulu s prefixem Pref
      Import-Module AzureRM -Prefix Pref
      #Instalace modulu z powershellgallery.com
      Install-Module -Name PSWindowsUpdate
    

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz