Funkce

Pokud chceme definovat funkci, můžeme říct, že se jedná o podprogram či o “podskript“, který vrací nějakou hodnotu. Díky funkcím můžeme logicky oddělit jednotlivé části skriptu. Funkci nejprve definujeme a až poté je umožněno ji využívat. Tato definice platí pouze a jen v aktuální relaci PowerShell (scope). Funkce se provede pouze v případě, že ji zavoláme. Pro zavolání funkce napíšeme její jméno a případné parametry. Parametry uvádíme jako proměnné. Pokud jich je více, oddělíme je mezerou bez čárky. Od funkce je při zápisu oddělený první parametr také mezerou. Jestliže chceme vrátit hodnotu z funkce, musíme vytvořit proměnnou, do které funkce uloží hodnotu a poté proměnnou vrátí.
			#Ukázka funkce pro součet dvou čísel
				function pocitej([int]$cislo1,[int]$cislo2)
				{
  				Write-Host ("Součet: "+($cislo1 + $cislo2))
  				Write-Host ("Rozdíl: "+($cislo1 - $cislo2))
  				Write-Host ("Násobek: "+($cislo1 * $cislo2))
  			#Ošetrení dělení nulou
  				if(!($cislo2 -eq 0))
  				{
    				 Write-Host ("Podíl: "+($cislo1 / $cislo2))
  				}
  				else{Write-Host "Dělit nulou nelze"}
 				} 


© 2019 Copyright: powershell.www3.cz