PowerShell a Linux

Typická správa linuxových operačních systémů se realizuje pomocí BASH. Jinak řečeno zadáváme příkazy do konzole a tím provádíme interakci s OS. Výstupem konzole je text.
Chceme-li pracovat více objektově máme k dispozici PowerShell. Mezi podporované OS uvedené v dokumentaci Microsoftu patří:
PowerShell

Díky jeho multplatformní verzi PowerShell Core jej můžeme nainstalovat také na operační sysytémy Linux. Dostaneme tak kvalitní objektovou konzoli včetně prostředí PowerShell.

Některé cmdlety jsou stále nedostupné, ale vývojáři pracují na jejich funkčnosti. Převážně chybý cmdlety, které využívají CIM třídy, či WMI infrastrukturu. V budoucnu by měli přibýt cmdlety určené na správu infrastruktury linuxových OS.

PowerShell ISE zatím není k dispozici pro linuxové OS. Proto společnost Microsoft doporučuje instalaci Visual Studio Code. Do tohoto editoru si následně importujeme addon pro PowerShell. Výsledkem poté bude získání kvalitního editoru skriptů, který se dá použít i na jiných OS než na Windows

Instalace pro Ubuntu 18.10:

Instalace IDE:

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz