PowerShell .NET Framework

Už od počátku byl PowerShell vyvíjený na platformě .NET Framework. Všechny vydané moduly jsou podporovány pro tuto verzi a její kódování je ASCII. Může běžet na operačních systémech Windows. Současná verze je 5.2 a další vývoj je omezený pouze na chybové záplaty. PowerShell tým se rozhodl, že ho nahradí PowerShellem, který je založený na platformě .NET Core.

Softwarová platforma .NET Framework slouží k vývoji desktopových, mobilních a webových aplikací. Obsahuje knihovny a funkce, kterých může PowerShell založený na této platformě využívat. Kód napsaný v .NET Framework se pošle do kompilátoru a jeho výsledkem je jednoduchý a nízkoúrovňový kód, který není závislý na platformě a dá se spustit tam, kde je prostředí .NET Framework. K takto zkompilovanému kódu se připojí datové soubory aplikace a vznikne soubor Assembly s příponou .exe nebo .dll. Do strojového kódu se přeloží pouze to, co je nezbytné pro běh aplikace, která se následně spustí.

Součástí .NET Frameworku je také Just-in-time překladač, který při zavolání metody přeloží tuto metodu a výsledek si uloží pro případná další volání. Tak se překládá jen to, co aplikace skutečně využívá a co potřebuje.

Responsive image
Obrázek: Kompilece v .NET Framework


Vývoj PowerShellu:
Jako vývojová plforma byl vybrán .NET Framewrok (současná verze 5.2). Tým vývojářů PS se rozhodl vytvořit novou verzi PowerShell 6, která zamění platformu .NET Framework za .NET Core. Výhodou tohoto kroku bylo, že se stal PowerShell multiplatformní. Můžeme tak nainstalovat PS 6 na některé verze OS LINUX či MacOS. Podporovaná jsou i některá ARM zařízení.

První verze PowerShellu PowerShell 1.0 přišla v roce 2006 a vývojáři ji určili pro OS Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 a pro Windows Vista. Jednalo se o volitelný doplněk pro tyto systémy, ve kterých se používal jiný shell, a to příkazový řádek (CMD).
Verzi 2.0 se tým rozhodl implementovat do operačních systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Tato verze přinesla nové cmdlety, mezi které patří například i PowerShell Remoting. Novinkou byl i nástroj pro vývoj skriptů v jazyce PowerShell, který byl pojmenován PowerShell ISE.
Nová verze OS od společnosti Microsoft – Windows 8 a Windows Server 2012 vyšla také s novou verzí PowerShellu 3.0. PowerShell se stal součástí Windows Managmet Frameworku, kde se také nachází nástroj pro vzdálenou správu - WinRM. Mezi novinky této verze patřilo také automatické přidání nových modulů a možnost vytvořit naplánované úlohy (joby). Zdokonalila se integrovaná nápověda v PowerShellu.
Další verze 4.0 byla integrována ve Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Byla přidána možnost práce s Desired State Configuration.

PowerShell verze 5.0 přišel s Windows 10, kde je také implementovaný. Je možné ho jako kompletní balíček Windows Managmet Framework 5.0 doinstalovat i do starších verzí Windows. Linux stále nebyl podporován. Tato verze přináší podporu pro vlastní tvorbu tříd, zlepšení ladění kódu a zlepšení instalace modulů pomocí online galerií. S příchodem Anniversary Update v roce 2016 přichází také PowerShell 5.1. Nová verze přidává možnost správy časové zóny a správu lokálních uživatelů. Současně přichází i verze 6.0, která je založena na .NET Core. Verze Core nepodporuje všechny cmdlety, ale je multiplatformní. Přibyla také podpora SSH.

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz