PowerShell - 6_3-Active Directory
Active DirectoryJedná se o adresářovou službu, která vyžaduje intsalaci službu DNS. Active Directory vytvořila firma Microsoft, pro autentizaci a autorizaci uživatelů. Můžeme vytvářet a definovat skupinové politiky pro jednotlivé objekty. Tyto objekty se dělí na koncové (LEAF) a na kontejnery, do kterých umisťujeme koncové objekty, v případě potŘeby také organizační jednotku.

Obsah AD:
  • Forest
  • Tree
  • Doména
  • Organizační jednotka
  • Uživatel
  • Skupina
  • Síťová zařízení
  • Počítač
  • Server
  • Stanice


Práce v AD:
Pracujeme-li v Active Directory, musíme mít naimportovaný modul ActiveDirectory. Pokud chceme procházet AD, postupujeme stejně jako u souborového systému.

Praktická ukázka:
#Případný import modulu
Import-Module ActiveDirectory 
 
#Vytvoření a odebrání uživatele
New-ADUser -Name "Jan Nový" -SamAccountName "novy" -AccountPassword (Read-Host -AsSecureString "Zadejte heslo") -Path “ou=uzivatele,DC=firma,DC=local” -Enable $true
Remove-ADUser -Identity novy 
#Vytvoření a odebrání organizační jednotky
New-ADOrganizationalUnit -Name uzivatele -Path "DC=firma,DC=local"
Remove-ADOrganizationalUnit -Identity "OU=uzivatele,DC=firma,DC=local" -Recursive


© 2019 Copyright: powershell.www3.cz