PowerShell - 6_2-Souborvý systém
Souborvý systémSouborvý systém je uspořádání dat a ve formě položek souborového systému. Umožňuje nám tak snazší přístup těmto položkám. Některé soubové systémy obashují také kompresi, která šetří volné místo uložiště.

Položky souborového systému:
 • Složka
 • Soubor
 • Zástupce
 • Hardlink
 • Symlink
 • Junction


Složka (adresář) může obsahovat jiné složky a další jiné položky souborového systému. Používáme ji jako obejkt, kterým uspořádáme soubory v s. systému. Soubor obahuje určitá data, která jsou do něj zapsaná. Tyto data můžeme následně číst, mazat a upravoavat, pokud nám to dovolí zabezpečení. Je uložený pod jménem a příponou. Hardlink odkazuje na exitující metadata souboru. Pokud změníme cestu k souboru, bude dále fungovat. Ale pokud ho přemístíme na jiný diskový oddíl, stane se nefunkčním. Symlink je alternativní odkaz na soubor, který při změně umístění souboru přestane fungovat. Dá se říct, že odkazuje na "Hardlink". Junction zajišťuje spojení adreářů. Podobá se symlinku a jeho funkčnost je podobná. Odkazuje pouze na složku.

Ukázka práce:
#Vypsání souborů a složek  
  #cmdlet
  Get-ChildItem
  #alias
  dir
 
#Procházení - možné napsat pouze cestu 
  #cmdlet
  Set-Location
  #alias
  cd
 
#Vytváření
  #Item type určuju o jakou položku půjde - v tomto případě to je složka
  New-Item -ItemType Directory #File, Hadrlink, SymbolicLink, Junction
 
#Mazání
  Remove-Item
 
#Kopírování
  Copy-Item


Ukázka práce s diskem:
#Změna velikosti svazku  
  Resize-Partition
 
#Vytváření
  New-Partition
 
#Formátování 
  Format-Volume
 
#Mazání
  Remove-Item
 
#Kopírování
  Copy-Item


Ukázka práce s ACL:
#Získá oprávnění
  Get-Acl
 
#Nastaví nové ACL
  Set-Acl


Správa operačního systému
Na platformě Windows má PowerShell přístup ke správcovskému rozhraní Windows, dále jen WMI. Toto rozhraní nám poskytuje možnost pro sledování, správu a nastavování operačního systému. Díky WMI můžeme pomocí PowerShellu přistupovat ke službám, procesům, vlastnostem objektů, do Plánovače a Prohlížeče událostí. Dále do registrů Windows či do adresářové služby společnosti Microsoft – Active Directory, zkráceně AD.

WMI obsahuje mimo jiné i tyto základní a často využívané třídy:
 • WIN32
 • CIM
 • WMI Registry
 • WMI System


WIN32 obsahuje informace o operačním systému Windows. Informace získává z takzvaného jmenného prostoru root\cim2. CIM používáme v případě, že si chceme vytvořit novou třídu (objekt) WMI. Funguje na principu zkopírování šablony třídy WMI a její modifikace. WIM Regitry umožnuje práci v registrech a konkrétně s klíči registrů Windows a s hodnotami těchto klíčů. WMI System obsahuje třídy WMI, které se uvozují dvojitým podtržítkem. Oproti ostatním třídám poskytuje informace o WMI. Jelikož je architektura Linux OS odlišná od Windows, liší se i jeho správa, kterou můžeme provádět pomocí PowerShell Core. Tato verze podporuje čtení cesty nezávisle na typu lomítka. Můžeme tedy požít jak znak /, taky i znak \. Další odlišností, kterou bylo nutné pro správu Linuxu nutné vyřešit je podpora jmen složek a souborů, které ve svém jméně obsahují dvojtečku. Dále se může lišit například práce s uživateli a jinými objekty OS.
© 2019 Copyright: powershell.www3.cz