PowerShell - 6_1-Lokální uživatelské účty
Lokální uživatelské účtyVe Windows existují dva druhy účtů -> Uživatel, Skupina. Dále existují předdefinované a zabudované účty, kterým ríkáme systémové. Tyto učty lze rozdělit na spravovatelné a nesparavovatelné. Účty můžeme vytvářet, upravovat, mazat, měnit, zakázat a povolit.

Práce s účty:
#Vypsání lokálních uživatelů a skupin
Get-LocalUser
Get-LocalGroup
 
#Vytvoření uživatele
$heslo = Read-Host -AsSecureString
New-LocalUser –Name "Petr" –Password $heslo
 
#Vytvoření lokální skupiny Studenti
New-LocalGroup -Name "Studenti"
 
 
#Vytvoření uživatele David a přidání do skupiny Studenti
New-LocalUser -Name "David" -NoPassword | Add-LocalGroupMember -Group "Studenti"
 
#Přejmenování uživatelů a skupin
Rename-LocalUser -Name "Adam" -NewName "Eva" 
Rename-LocalGroup -Name "Studenti" -NewName "Žáci"
 
#Vymazání uživatele, skupiny a odebrání uživatele ze skupiny 
Remove-LocalUser -Name "David"
Remove-LocalGroup -Name "Studenti"
Remove-LocalGroupMember -Group "Učitelé" -Member "David", "Fanda"
 
#Povolení uživatele Administrator
Enable-LocalUser -Name "Administrator"
#Zakázání uživatele Administrator
Disable-LocalUser -Name "Administrator"

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz