PowerShell - 4_2-PowerShell a formuláře
PowerShell a formulářeZávislost PowerShell na platformě .NET přináší možnost přístupu k formulářovým prvkům. Můžeme tak vytvářet skripty, které budou mít své vlastní grafické rozhraní v podobě formuláře, konkrétně Windows Forms aplikace. Mezi ovládací prvky této aplikace patří např. tlačítka, CheckBox, ComboBox, PictureBox, TextBox atd. Metoda add.ShowDialog() spustí Windows Forms aplikaci. Velice kvalitním zdarma použitelným online editorem takových skriptů je POSHGUI, který vytvořil Maciej Obuchowski. Na stránce nalezneme mimo editoru také repositář s již vytvořenými formuláři. V GUI editoru si vytvoříme nejprve vizuální část skriptu. Poté prvky tohoto formuláře doplníme o bloky příkazů. Upravíme detaily kódu a stáhneme si skript do svého zařízení, kde jej následně můžeme spustit.
© 2019 Copyright: powershell.www3.cz