PowerShell - 4_1-Funkce
FunkcePokud chceme definovat funkci, můžeme říct, že se jedná o podprogram či o “podskript“, který vrací nějakou hodnotu. Díky funkcím můžeme logicky oddělit jednotlivé části skriptu. Funkci nejprve definujeme a až poté je umožněno ji využívat. Tato definice platí pouze a jen v aktuální relaci PowerShell (scope). Funkce se provede pouze v případě, že ji zavoláme. Pro zavolání funkce napíšeme její jméno a případné parametry. Parametry uvádíme jako proměnné. Pokud jich je více, oddělíme je mezerou bez čárky. Od funkce je při zápisu oddělený první parametr také mezerou. Jestliže chceme vrátit hodnotu z funkce, musíme vytvořit proměnnou, do které funkce uloží hodnotu a poté proměnnou vrátí.

Praktická ukázka:
#Ukázka funkce pro součet dvou čísel
  function pocitej([int]$cislo1,[int]$cislo2)
  {
    Write-Host ("Součet: "+($cislo1 + $cislo2))
    Write-Host ("Rozdíl: "+($cislo1 - $cislo2))
    Write-Host ("Násobek: "+($cislo1 * $cislo2))
  #Ošetrení dělení nulou
    if(!($cislo2 -eq 0))
    {
     Write-Host ("Podíl: "+($cislo1 / $cislo2))
    }
    else{Write-Host "Dělit nulou nelze"}
  }


© 2019 Copyright: powershell.www3.cz