PowerShell - 2_3-Plánování
PlánováníSchopností PowerShellu je spouštění uložených skriptů automaticky za chodu zařízení. Nejprve se vytvoří Úloha takzvaný Job, která se zaregistruje v Plánovači úloh Windows. Definice spouštěného skriptu a časový údaj o tom, kdy se má tento skript spouštět, obsahuje Trigger, který je součástí úlohy. PowerShell si vytvoří v umístění %Appdata% \ Local \ Microsoft \ Windows \ PowerShell \ ScheduledJobs \ jemenoÚlohy definice úlohy a adresář Output. Po každém provedení úlohy se uloží výstup do složky Output, konkrétně do XML souboru. Je možné, aby v jeden čas běželo i více úloh najednou. Z důvodu toho, že v Linuxu není Plánovač úloh, musíme právě v těchto operačních systémech použít nástroj crontab, který obsahuje tabulku pro každého uživatele. V této tabulce se nacházejí úlohy a časy jejich spouštění. Seznam můžeme upravovat pomocí příkazu crontab -e.

Vytvoření úlohy:
#Tvorba triggeru
$triggerTest = New-JobTrigger -Daily -At "0:50"
#Tvorba úlohy
Register-ScheduledJob -Name testJob -FilePath "C:\test.ps1" -Trigger $triggerTest

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz