PowerShell - 2_1-PowerShell ISE
PowerShell ISEOd PowerShellu verze 2.0 vzniklo nové vývojové prostředí pro tvorbu a ladění skriptů. Vývojáři ho nazvali PowerShell ISE. Cílem tohoto editoru je poskytnutí nástroje, ve kterém se bude, díky zvýrazněným syntaxím, dobře psát skript, který následně budeme moci ladit.

Alternativou pro Linux uživatele, či uživatele jiné platformy než Windows, je aplikace Visual Studio Code společnosti Microsoft, či placené PowerShell Studio 2019, které vytvořila a vyvíjí společnosti Sapien Technologies.

ISE se skládá z:
  • Konzole
  • Podokno s cmdlety
  • Karty
  • Ikony pro práci
  • ISE Debugger


Popis prostředí:
Skládá se z klasické PowerShell konzole, podoken s cmdlety, které je podobné jako v předešlém případě u Show-Command, ale navíc je zde možnost Insert, která vloží předepsaný cmdlet do konzole, ale nespustí ho.
V horní časti ISE jsou karty, díky kterým se můžeme dostat k nastavení, add-onům, debuggeru, nástrojům… Pod touto častí se také nacházejí ikony pro práci s ISE a debugger.

Důležitou součástí ISE je editor skriptu, který počítá řádky, ukazuje jméno aktuálně upravovaného skriptu a píšeme do něj skript, který pak debuggerem můžeme spustit.
PowerShell ISE si můžeme také přizpůsobit. K dispozici je úprava barev chyb, upozornění, výstupů, pozadí, popředí a podoken. Dále je umožněno formátovat text, úprava intervalu automatického ukládání, přidávaní add-onů, skrytí / zobrazení ikon na panelu a oken PS ISE. V kartě Help si můžeme aktualizovat nápovědu.

Práce v ISE:
Pro ulehčení práce v ISE vytvořili vývojáři Intellisense, které našeptává a urychluje tak psaní. Další urychlení poskytuje stejně jako v konzoli Tabulátor. Pokud chceme vložit prázdný řádek, stiskneme klávesy Shift a Enter. Pro uvození poznámek můžeme použít symbol #, který se vztahuje na jeden řádek. Můžeme použít tag <# #>, kdy mezi hashtagy píšeme poznámky.
Jestliže není skript uložený a spustíme ho, PowerShell jej vloží do konzole a spustí. Možnost využít výběrové spuštění. Vybereme část skriptu a stiskneme klávesu F8.

#toto je poznámka
Toto není poznámka
<#toto je poznámka#>


Snippet:
Součástí PowerShell ISE jsou také snippety. Jde o předložené konstrukce jazyka PowerShell. Při psaní skriptu v ISE stačí stisknout klávesy Control a J, nebo kliknout na záložku Edit, kde nalezneme možnost Start Snippets.

Další možností je také klinout pravým tlačítkem myši do Editoru skriptů. Nalezneme zde například kostru cyklů, podmínek, switche, funkce… Vybereme si snippet a poté si ho už jen upravíme.
© 2019 Copyright: powershell.www3.cz