PowerShell - 2_0-Konzole
KonzolePro práci v PowerShellu používáme konzoli určenou pro toto prostředí. Do konzole píšeme příkazy, které následně potvrdíme a PowerShell je provede. Konzole dále vypisuje výstup. Můžeme zde provádět ty úkony, které PowerShell umožňuje.

Popis
PowerShell konzole je podobná konzoli CMD spolčenosti Microsoft. Řádek konzole začíná písmeny PS, která říkají, že je spuštěný PowerShell. Dále se na řádku nachází umístění za symbolem > je blikající karet zastoupený symbolem _ , který signalizuje, že je možné zadávat příkazy. V levém horním rohu je rozkliknutelné logo PowerShellu. Mimo jiné zde můžeme nastavit vlastnosti konzole (barva, formátování textu, rozložení…). Nastavení se dělí na výchozí a aktuální. Aktuální nastavení se po ukončení konzole resetuje. Výchozí zůstává uložené, ale načte se pouze, pokud ho vyvoláme. Obrázek konzole je v galerii.

Práce v konzoli
Protože se nacházíme v konzoli, nemůžeme v některých případech používat klasické klávesové zkratky. Pokud se rozhodneme kopírovat, vybereme text myší a stiskneme klávesu Enter. Zkopírovaný text můžeme vložit pravým tlačítkem myši. Klávesa Delete klasicky maže vše, co je za kurzorem, Backspace naopak vše, co je před kurzorem. Tabulátorem si můžeme doplňovat psaný text. Pokud se chceme podívat do historie příkazů, napíšeme znak # a stiskneme tabulátor tolikrát, kolikrát se chceme vrátit. Dalším způsobem zobrazení historie je cmdlet (příkaz) Get-History, nebo můžeme použít šipky nahoru a dolu. Nahoru pokud chceme starší příkaz, dolů pokud chceme novější. Máme-li zájem o zobrazení všech příkazů v konzoli, použijeme cmdlet Get-Command. Existuje cmdlet Show-Command, díky kterému si můžeme zobrazit cmdlety v okně. Každý cmdlet tu má svůj formulář, ve kterém vyplníme parametry a atributy a následně takto předepsaný cmdlet při kliknutí na Run vložíme do konzole, kde se spustí.

#Cmdlety před použitím Get-History
Get-History
get-date
get-user #chybný cmdlet
Get-LocalUser
cls #alias
#Cmdlet pro získání historie cmdletů
Get-History

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz