PowerShell - 1_9-Závěr
ZávěrSeznámili jste se se základními informacemi o Linux OS a o možnosti použitelnosti PowerShellu na tomto operačním systému. Nyní by bylo vhodné, abyste si vyzkoušeli práci v PowerShellu na tomto OS a pokud máte svého lektora, pak vám pravděpodobně také poskytne možnost vyplnit online test a pracovní list, abyste byli blíže k získání certifikátu.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz