PowerShell - 1_5-Typy adresářových cest
Typy adresářových cestPokud zadáváme cestu například jako parametr příkazu v Terminálu, můžeme použít buď relativní, nebo absolutní cestu k danému souboru. Jsou situace, kdy se nám hodí jedna možnost a situace, kdy se nám hodí druhá možnost. Proto si popíšeme rozdíly mezi druhy cest.

Absolutní cesta
Klasicky zadáme kompletní cestu z kořenového adresáře. Tato možnost se nám docela dost možná hodí v případě, kdy víme, že soubor je v jiném adresáři, který je více vzdálený. U skriptu bychom měli volit tuto možnost. Jako ukázku si můžeme uvést cestu k textovému souboru v adresáři uživatele Franta: /home/franta/soubor.txt

Relativní cesta
Většinou používáme při běžné práci v konzoli. Používáme symbol . jako aktuální adresář a symbol .. jako adresář nad aktuálním. Díky těmto symbolům se pohybujeme. Například ls .. vypíše obsah nadřízeného adresáře. Vždy tedy vycházíme z aktuálního pracovního adresáře a pokud chceme zjistit absolutní cestu tohoto adresáře použijeme příkaz pwd. Tento zápis můžeme použít i ve skriptu, pokud víme že v adresáři se skriptem je například adresář s txt soubory. Stačí nám pak napsat pouze ./soubory/soubry.txt© 2019 Copyright: powershell.www3.cz