PowerShell - 0_9-Vysvětlení některých termínů
Vysvětlení některých termínůTřída:
Předpis pro vytváření objektů, má instance (objekty), má svoje vlastnosti, zobecněný datový typ, definuje schopnosti a vlastnosti svých instancí -> i třída může být objekt.

Metoda:
Část programu která se spustí v reakci na obdržení zprávy, může a nemusí vracet hodnotu.

Funkce:
Posloupnost instrukcí, zajišťuje určitou činnost a vrací určitou hodnotu.

Multiplatormnost:
toto slovo označuje použitelnost na více než jedné platformě. Například multiplatformní program se dá používat v Linuxu a Windows.

Objekt:
Instance třídy, vše, co můžeme označit podstatným jménem, má své vlastnosti, děje, události, stav, abstraktní vlastnosti.

Objektově orintované programování (OOP):
Síť objektů, které mezi sebou komunikují (zasílají si zprávy).

Parametr:
Upřesňují zadání, například jak se uživatel, kterého se chystáme vytvořit, bude jmenovat.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz