PowerShell - 0_8-Způsob překládání a spouštění
Způsob překládání a spouštěníPřekládané programovací jazyky zajistí možnost rychlého běhu programu. Je ovšem potřeba při vývoji určit, pro jakou platformu program vyvíjíme. Kód se totiž kompletně přeloží (zkompiluje) a my jej pouze spustíme. Řadíme sem C++, Pascal, GO, Cobra…

Interpretované programovací jazyky kód procházejí a ihned provádí příkazy obsažené v něm. Díky tomu není závislý na platformě, na které běží. Patří sem PowerShell (platí jistá omezení – dále v lekcích se k této problematice vrátíme), Ruby, PHP, JavaScript…

Existují také takzvané Hybridní programovací jazyky. Ty využívají jak kompilátor (překladač), tak i interpret. Sem bychom mohli zařadit C#, Javu, Python…© 2019 Copyright: powershell.www3.cz