PowerShell - 0_7-Míra abstrakce
Míra abstrakceVyšší programovací jazyky se přibližují myšlení člověka. Příkazy jsou více intuitivní a programátor může využívat již předem definované funkce. Patří sem například PowerShell, C#, Java, C++, PHP, Perl, Python…

Pokud se chceme naopak přiblížit logice fungování počítače použijeme nižší programovací jazyk. Sem můžeme zařadit například Assembler, Wiring a C. Způsob zápisu a logiky se více blíží strojovému kódu a vývoj v tomto typu jazyka je časově náročnější, nicméně někdy se jedná o jedinou cestu k řešení problematiky.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz