PowerShell - 0_6-Rozdělení programovacích jazyků
Rozdělení programovacích jazykůProgramátor vymyslí algoritmus, který zapíše pomocí příkazů v nějakém programovacím jazyce a vytvoří tak zdrojový kód, který se interpretuje, nebo kompiluje do strojového kódu. Algoritmus je přesně a jednoznačně popsaný postup řešení, určený z kroků (příkazů). Pro jednoduché představení rozdílů mezi kódy, si můžeme uvést, že zdrojový kód je určen spíše pro programátora a cílí na jednoduchost při psaní. Strojový kód je určen pro PC a je reprezentován jako konvence příkazů pro procesor.

Programovací jazyky si můžeme rozdělit podle míry abstrakce na nižší a vyšší a podle způsobu překládání a spouštění.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz