PowerShell - 0_3-Správa počítačové sítě
Správa počítačové sítěProč vznikla?
Už od vzniku počítače ve 30. letech 20. století, je potřeba aby se o počítač někdo staral a udržoval jej. Takové činnosti říkáme, že počítač někdo spravuje. S postupem doby se počítače rozšířily a začala vznikat pracoviště, kde je i více počítačů, nebo serverů, což je centrální počítač, který poskytuje služby ostatní počítačům. K tomu se také přidá kancelářská technika (tiskárny, VoIP…). Na počítačích běží operační systémy a software. Vše je také propojeno v počítačové síti, aby jednotlivá zařízení mohla komunikovat mezi sebou, nebo i se zbytkem světa.

S kvantem vybavení přichází také možnosti chyb a závad a proto se celá počítačová síť musí udržovat. Jednotlivé nedostatky a chyby se eliminují, připravuje se budoucí rozšíření sítě, monitoruje se stav sítě, probíhá údržba zařízení…

Kdo se o síť stará?
Celou tuto správu sítě řídí a zařizuje IT pracovník na pozici Správce sítě, nebo také Administrátor. Tento člověk dohlíží nad celým intervalem zařízení v síti. Ve větších firmách může být i IT tým, který by ale správně měl mít vedoucího Administrátora. Správce by měl být aktivně vzděláván a měl by být odborníkem ve své profesi. Závisí na něm totiž celkový bezproblémový chod ve firemní síti.

Jste-li v kurzu naučíte se také správně zvládat problematické situace díky pracovním listům.

PowerShell:
Existuje mnoho nástrojů určených ke správě počítačů. Díky PowerShellu mají síťoví správci nové a efektivní možnosti správy počítačů a serverů v síti. Multiplatormnost PowerShellu Core zajistí možnost jeho používání i na vybraných Linux OS a macOS. Bude popsáno v dalších lekcích.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz