PowerShell - 0_18-Tvorba vlastního aliasu
Tvorba vlastního aliasuPřed tvorbou si musíme rozmyslet, jak alias pojmenujeme. Jméno by mělo být v anglickém jazyce, popřípadě v úředním jazyce země, kde je alias využíván. Název můžeme odvodit dle následujících vlastností:

  • Jméno cmdletu
  • Funkce cmdletu
  • Výstup cmdletu
Uvedeme si příklad tvorby aliasu pro cmdlet Get-Date. Názvy by pro tento alias mohly být gd (začáteční písmena verb a noun ze jména cmdletu), vemCas (funkce cmdletu) a cas (výstup cmdletu). My si ukážeme třetí možnost tvorby – podle výstupu cmdletu.

Nejprve si tedy zkontrolujeme, zda alias s tímto jménem existuje. Příkazem Get-Alias si vypíšeme v konzoli PowerShell všechny aliasy. Pro rychlejší a přehlednější kontrolu můžeme zadat jako parametr cmdletu jeho jméno cas (-Name). Vypíše-li se nám červená chybová hláška (This command cannot find a matching alias because an alias with the name 'cas' does not exist.), pak cmdlet neexistuje a my jej můžeme vytvořit. Zápis kontrolního cmdletu:

Pomocí cmdletu Set-Alias vytvoříme nový alias (popřípadě přepíšeme ten stávající). Chceme-li pouze vytvořit nový použijeme New-Alias. Jako parametry použijeme cas pro jméno (-Name) a Get-Date pro hodnotu (-Value). Celkový zápis tedy bude následující:

Námi vytvořený alias bude platit pouze v aktuální relaci PowerShell. To znamená, že po ukončení relace (aktuálního okna v PowerShellu) a následné vytvoření nové relace, nebude tento alias existovat. Pro permanentní uložení je třeba vytvořit (upravit) profilový skript. Najdeme místo, kde je PowerShell uložený. Typicky to je tato cesta (pro Windows 10 64-bit): C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0.

Ve složce hledáme soubor profile.ps1. Pokud existuje, připíšeme do něj na nový řádek tento kód:

Neexistuje-li, nejprve jej vytvoříme a poté zapíšeme kód, který vytvoří alias (ukázkový kód je v galerii).

Je třeba dát pozor na to, že potřebujeme při tvorbě a úpravě profile.ps1 pracovat elevovaně. Po uložení, ukončení všech relací PowerShellu a následném spuštění PowerShellu, nám je alias k dispozici.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz