PowerShell - 0_17-ALIAS
ALIASV běžné životě můžeme pro alternativní pojmenování použít přezdívku. Pepovi, který má kudrnaté vlasy, můžeme říkat Kudrnáč. Stejně tak můžeme používat a vytvářet alternativní zápisy cmdletů v PowerShellu – aliasy. Používáme je převážně pro rychlou práci v konzoli.

Výhody
Díky aliasům šetříme čas. Je rychlejší napsat alias dir, než Get-ChildItem, abychom získaly jména adresářů v aktuálním umístění.

Další výhodou používání cmdletů ocení uživatelé, kteří byli zvyklí například na prostředí jiných konzolí (CMD, Terminal…). Díky aliasům můžeme právě použít příkazy z CMD, mezi které se právě řadí dir. PowerShell jej přečte jako alias a vyhledá k němu příslušný cmdlet, který následně použije, aniž by se to uživatel dozvěděl. My poté vidíme výsledek operace.

Nevýhody
V nadměrné používání aliasů dochází k nepřehlednosti. Proto se ve tvorbě skriptu nedoporučuje aliasy používat. Cmdlety mají přehledné složení, které je dobře čitelné, aliasy jsou většinou zkratky.

Vrátíme-li se zpět na začátek, říkali jsme, že Pepovi s kudrnatými vlasy můžeme říkat Kudrnáč. Toto pojmenování je známo v určité skupině. V jiné skupině, může být Kudrnáč Lojza, který má kudrnaté vlasy. Jsou-li tyto dvě skupiny smíchány v jednu velkou, dojde ke kolizi jmen a na jméno Kudrnáč slyší jak Pepa, tak i Lojza. Stejně tak je to s aliasy. Každé prostředí PowerShellu může obsahovat jiné aliasy (záleží jaké uživatel vytvořil). Proto, když v jednom prostředí vytvoříme skript s mnoha aliasy, je jistá pravděpodobnost, že v jiném prostředí PowerShellu bude tento skript fungovat špatně.

Aliasy tedy převážně používáme v konzoli, kde si díky jejich krátkému zápisu většinou šetříme čas. Ve skriptech je spíše nepoužíváme, jelikož dochází k nepřehlednosti v zápise a k možnosti, že skript bude použitelný pouze v našem prostředí.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz