PowerShell - 0_16-První kroky v konzoli
První kroky v konzoliPro práci v konzoli PowerShellu budeme potřebovat, aby se na zařízení toto prostředí nacházelo. Do starších verzí Windows je potřeba klasicky doinstalovat. Od Windows 7 je PowerShell implementovaný. Pro uživatele Linuxových OS jiných OS je instalace popsána dále v lekcích.

Otevřeme si konzoli PowerShell. Pokud chceme spustit konzoli s administrátorským oprávnění ve Windows, klikneme pravým tlačítkem myši a vybereme možnost Spustit jako správce (Run as Administrator).

Po spuštění konzole můžeme zadávat cmdlety a klávesou Enter je potvrdit (zavolat). Výstup se nám vypíše do konzole.

Get-Help
Pomocí tohoto cmdletu si můžeme zobrazit nápovědu ke konkrétnímu cmdletu. Zobrazení nápovědy ke cmdletu Get-Date by vypadalo následovně:

Pokud chceme zobrazit nápovědu s detaily, bude potřeba aktualizovat nápovědu. K tomu je potřeba, abychom měli připojení k internetu. Poté použijeme cmdlet Update-Help a počkáme na dokončení. Nakonec připíšeme k Get-Help pouze parametr -Full:

Zobrazí se nám detailní nápověda. Další možností jsou tematické nápovědy, které začínají vždy about_[co mě zajímá (operators, parametrs…)]. Podrobný seznam nalezneme v oficiální dokumentaci od Microsoftu.

Get- Command
Chceme-li si vypsat všechny cmdlety použijeme cmdlet Get-Command. Jako parametry můžeme zadat například noun cmdletu a vypíší se nám všechny cmdlety se zadaným noun. Pro zobrazení parametrů s vlastnostmi zadejte následující cmdlet.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz