PowerShell - 0_15-Parametry
ParametryUpřesňují zadání cmdletu. Můžeme si tak přizpůsobit výstup (činnosti). Píšeme je za cmdlet a název parametru začíná symbolem pomlčky -. V dalších lekcích je ukázána a pospána práce s parametry tak, abychom se ji postupně naučili ovládat.

V realitě bychom mohli použít opět přirovnání k řeči. Chceme, aby David vynesl pouze obsah koše na papír. Maminka proto musí upřesnit své zadání, a proto řekne: „Davide, odnes koš s papírem.“ David ví, že je mluveno na něj, dále pak že má provést určitou činnost (vynést koš). Maminka také uvedla, že koš, o který se jedná, je na papír. Nedojde pak k nepříjemnosti, že David sice koš vynese, ale bude to koš na plasty.

Pomocí nápovědy zjistíme, jaké parametry s jakýmy jmény může daný cmdlet mít.

Seznam užitečných cmdletů s použitým parametrem:
Další si ukážeme v průběhu Lekcí.
 
Get-Help Get-Process #Napoví nám, jaké paramtery můžeme použít pro cmdlet 
Get-Help Get-Process -Full #Napoví nám více podrobně a rozepsaně, jaké paramtery můžeme použít pro cmdlet 
Get-Command -Type cmdlet #Vypíše pouze cmdlety 
Get-Command -Type alias #Vypíše pouze aliasy (vysvětleno dále) 
© 2019 Copyright: powershell.www3.cz