PowerShell - 0_13-Příkaz
PříkazJak již jsme se dozvěděli, příkaz je základem kódu. Máme-li se zamyslet nad tím, co je to příkaz v informatice, ukážeme si nejprve příkaz v reálném životě. Maminka řekne synovi ať vynese koš s odpadky. Použije k tomu příkaz: "Davide, dojdi s košem." Díky komunikaci ví David, že je na něj mluveno. David také zjišťuje, že má vykonat nějakou činnost. Dozvídá se, že činnost souvisí s košem. Znázorněno na obrázku č. 1.

Podobně funguje i příkaz v informatice, konkrétně v jazyce PowerShell. Nejčastěji se setkáme s oslovení konzole, ale to nepíšeme. U objektů je to jinak (vysvětleno v dalších lekcí). Do konzole tedy píšeme příkazy a ty provádějí interakci. Můžeme tak například získat informace o aktuálním čase (příkaz v jazyze PowerShell - Get-Date). Znázorněno na obrázku č. 2.

© 2019 Copyright: powershell.www3.cz