PowerShell - 0_12-.NET Core a PowerShell
.NET Core a PowerShellAktuální verze PowerShell Core je 6.2 (pracuje se už na 7.0) a využívá softwarovou platformu .NET Core, díky čemuž je také i multiplatformní. Zatím není implementovaný v žádném OS, ale dá se zdarma stáhnout ze stránky na GitHub, protože se jedná o open-source.

Jde o verzi PowerShellu, která se dá spustit jak na operačních systémech Windows, tak i na vybraných verzích Linuxu, MacOS či na ARM zařízení. Z tohoto důvodu se musela provést úprava jazyka a oproti verzi .NET Framework rozlišuje velká a malá písmena (Key-sensitive) a změna v kódování na UTF-8. Dále například přidává možnost vzdálené komunikace, která je založená na protokolu SSH. Většina modulů se dá doinstalovat díky Compatibility Pack for .NET Core. Tato možnost doinstalování platí pouze pro platformu Windows.

PowerShell Core je jediná verze, která bude dále funkčně vyvíjena a v budoucnu by měla nahradit současný PowerShell .NET Frameworku. Stejně jako u .NET Framework se jeda o softwarovou platformu sloužící pro vývoj aplikací. Open-source platforma Core je vyvíjená firmou Microsoft, která ji umístila na GitHub . Podporuje architektury x64, x86 a ARM a je multiplatformní, můžeme tedy .NET Core nainstalovat na podporovaná zařízení s operačními systémy Windows, Linux a MacOS. Kompatibilitu s .NET Framework, Xamarin, Mono a UWP zajišťuje knihovna .NET Standard, do které také .NET Core spadá. To znamená, že .NET Core může přistupovat k prvkům knihovny .NET Standard a softwarových platforem spadajících pod tuto knihovnu.

Typy nasazení .NET Core:
  • Samostatné nasazení
  • Závislý spustitelný soubor
  • Závislé nasazení
Nasazení .NET Core:
Prvním je samostatné nasazení, které obsahuje nasazení aplikace a prostředí .NET Core. Nasazení používá pouze svoji verzi prostředí .NET Core, a proto nezáleží na tom, zda se prostředí nachází v zařízení, kde aplikaci spustíme. Důležité při vývoji aplikace je určení, pro jaký OS je vyvíjená.

Dalším typem je závislý spustitelný soubor. Tento soubor osahuje nasazení aplikace, ale od samostatného nasazení se liší tím, že neobsahuje svoji verzi .NET Core. Proto se do souboru zapisují vazby na .NET Core v cílovém operačním systému. Stejně jako v předchozím případě musíme zvolit, pro jaký OS se aplikace vyvíjí.

Třetím a posledním typem je nasazení, které je kompletně závislé. Obsahuje pouze kód aplikace bez nasazení, to se vytvoří při spuštění. Aplikace používá verzi .NET Core v OS, ve kterém je spuštěná. Není nutné definovat, pro jaký operační systém aplikaci vyvíjíme.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz