PowerShell - 0_10-Vývojové frameworky
Vývojové frameworkyFramework nám ulehčuje práci v tom, že nemusíme řešit typické problémy určité oblasti programování. Vývoj je poté snazší a rychlejší. Jako ukázku si můžeme uvést to, jak se vytvoří nový uživatel v PowerShellu. Zadáme příkaz a ten nám provede vytvoření. My pouze řešíme to, jak se uživatel bude jmenovat (popřípadě heslo…), ale už neřešíme, jak je uživatel uložený, jakým způsobem jsou tato data zapsána a reprezentována, kterých tříd je využíváno a podobně.

PowerShell byl nejprve vystavěn na frameworku .NET Framework, ale postupně se přechází na framework .NET Core. Konkrétně .NET Core 3.0. V následujících lekcích si popíšeme rozdílnost těchto platforem.© 2019 Copyright: powershell.www3.cz