Přivítání a základní informace


Set-Welcome!
Vítejte v bezplatných lekcích pro PowerShell. Ať už jste studenti z kurzu, nebo nadšení zájemci o PowerShell, naleznete zde kvantum informací o PowerShellu a témat, kterých se dotýká. Jste-li zaregistrováni vzdělávací institucí v kurzu, bude vás na konci každé hlavní lekce čekat jeden shrnující online test a jeden pracovní list.

O projektu:
Autorem celého projektu je bývalý student VOŠ a SPŠ Jičín, který s ním na SOČ získal 4. místo v kategorii Tvorba učebních pomůcek a jednalo se o nejlepší IT výukový projekt. Od roku 2018 se tedy projekt vyvíjí a vy se můžete v budoucnu těšit na další obsah.

Co vás kurz naučí?
Postupným učením budete chronologicky postupovat učivem. Přehledně nejprve zvládnete obecné situace a naučíte se základy, poté dojde na specifické problémy a vy budete těžit z pevných stavebních kamenů.

Naučíte se PowerShell jako takový, ale i správu PC sítě a obecnosti programování. Kurz vás také navíc lépe naučí zvládat problémy, číst s porozuměním a argumentovat si své řešení. Navíc také automaticky získáváte možnost udělení certifikátu! Ten vám vytaví vzdělávací instituce v případě, že jste získali alespoň 90% bodů z online testů a pracovních listů.

Co budete potřebovat?
K rozšiřování znalostí budete až na výjimky potřebovat zařízení, na kterém si budete prohlížet stránky webu, budete na něm moct pracovat v PowerShellu a zobrazovat si výukové prezentace. Ty jsou ve verzi PPTX, ale také i v PDF. Materiály si také můžete vytisknout.

Web je responzivní, a tak můžete lekcemi procházet i na mobilu. Jednoduše si tak ráno v autobuse doženete to, co jste se nestihli naučit doma. V prezentacích se také nachází QR kód, který vás po nasnímání přenese na web, kde si své informace z prezentace rozšíříte.

Jak budu postupovat?
Postup skrze lekce je založený na přiměřenosti informací a mohou nastat 2 scénáře jak budete postupovat. Záleží to na tom, zda jste v kurzu. Pro to, aby jste se do kurzu dostali, potřebujete vzdělávací instituci, která vám to umožní. Seznam institucí naleznete ZDE.

  • Jste členy kurzu – Po registraci vás lektor seznámí s celým projektem. Realizace kurzu je poté na instituci, ale v základu by se mělo postupovat tak, že chodíte na hodiny, zde se dozvídáte informace a osvojujete si praktické schopnosti. Procházíte si také sekci Lekce a Úlohy a na konci si vyplníte pracovní list a online test. Následně získáte bodové ohodnocení, a tak postupujete dále.

  • Nejste členy kurzu - V tomto případě máte přístup ke všem prezentacím a k sekci Lekce a Úlohy. Samostudiem se tak učíte novým věcem. Můžete čerpat z velkého kvanta aktuálních informací.


A to vše zadarmo!

PowerShell


Úvodem:
Rozšiřte své vědomosti o další užitečné informace pomocí studijních materiálů o PowerShellu. V sekci lekce naleznete informace o PowerShellu, které doplňují prezentace a které pomáhají s vyplněním pracovních listů. Stačí si vybrat vhodnou lekci, nebo nasnímat QR kód v materiálech. Stejně jako ostatní součásti materiálů, tak i informace obsažené v lekcích jsou aktuální a aktivně kontrolovány a upravovány.

Co to je PowerShell?
PowerShell je skriptovací jazyk a shell (konzole) vyvinutý společností Microsoft. Dříve byl známý pod pojmem projekt Monad. Slouží především správcům sítí a to při automatizaci rutinních úkonů, nastavování a získávání informací o operačním systému.

Operační systém se zavádí při startu PC a jeho činnost se zastaví s vypnutím PC. OS se dá rozdělit na jednotlivé systémové nástroje a na kernel (jádro). OS poskytuje uživateli možnosti ovládat PC (přidělovat aplikacím systémové zdroje -> CPU, RAM...). OS vyvýjí firma Microsoft. Jejich OS se jmenuje Windows (aktuální verze Windows 10). Dále se ve vývoji OS angažuje Apple (MacOS) a LINUX (např. Ubuntu 18.10).

Správa OS se dá realizovat různými způsoby. Nejvíce rozšířené je spravování pomocí GUI - grafického uživatelského rozhraní. Výhodami je přehlednost a intuitivnost. Nicméně né vždy se dají využít a spravovat všechny funkce OS.
Konzole řeší kompletní správu. Její nevýhodou je nutnost pochopení různých syntaxí a jmenných konvencí jazyka konzole. Mezi známe konzole patří příkazový řádek Windows - CMD. Tuto konzoli však od verze Windows 10 nahrazuje prostředí PowerShell.

PowerShell

Proč ho používat?
Pokud např. budeme chtít přidat 250 uživatelů, zabere nám to dost času. Pokud použijeme skript, potrvá to jen chvilku. Samozřejmě budeme muset nějaký čas použít k vytvořesní skriptu.

Díky PowerShellu si také můžete osvojit základy programování. Ty pak můžete využít i v jiných programovacích jazycích.

Výstupem PowerShellu není jako u CMD a BASH text, ale jde o objekt. Proto můžeme v prostředí PowerShell pracovat objektově. K dispozici nám je také pipe, která je popsána v dalších lekcí.

Během vývoje došel tým Microsoft k tomu, že PowerShell bude vystavěn na platformě .NET Core, díky čemuž bude možné nainstaloval PowerShell i na jiné OS než je Windows.

PowerShell

Vývoj:
První verze PowerShellu -> PowerShell 1.0 byl vydán v roce 2006 a vývojáři ho začali vyvýjet na platformě .NET Framework. Tato verze byla určena pro OS Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 a Windows Vista a jednalo se o volitelný doplňek.
Verze 2.0 byla již implementována a to do OS Windows 7 a Windows Server 2008 R2. Tato verze přinesla včetně nových cmdletů, mezi které patří například i PowerShell Remoting i PowerShell ISE - nástroj pro vývoj PowerShell skriptů.

S další verzí OS od společnosti Microsoft - Windows 8 a Windows Server 2012 vyšla i nová verze PowerShellu v roce 2012 -> PowerShell 3.0. PowerShell se stal stoučástí Windows Managmet Frameworku, kde se také nachází nástroj pro vzdálenou správu - WinRM. Mezi novinky této vyrze patří také automatické přidání nových modulů a možnost vytvořit naplánovanané úlohy (joby). Zdokonalila se integrovaná nápověda v PowerShellu.
Další verze 4.0 byla integrována ve Windows 8.1 a Windows Server 2012 R2. Byla přidána možnost práce s Desired State Configuration.

PowerShell verze 5.0 přichází s Windows 10, kde je také implementovaný. Je možné ho jako kompletní balíček Windows Managmet Framework 5.0 doinsalovat i do starších verzí Windows - Linux stále nebyl podporován. Tato verze přináší podporu pro vlastní tvorbu tříd, zlepšení ladění kódu a zlepšení instalace modulů pomocí online galerií.
S příchodem Anniversary Update v roce 2016 přichází také PowerShell 5.1, verze která přidává možnost správy čaasové zóny a správu lokálních uživatelů.
Současně přichází i verze 6.0, která je založena na .NET Core. Verze Core nepodporuje všechny cmdlety, ale je multiplatformní. Přibyla také podpora SSH.

PowerShell

Verze PowerShellu:
Responsive image


© 2019 Copyright: powershell.www3.cz